U bevindt zich hier: home » inzamelen

Inzamelen van vetafval

Ieder dag verzorgt de ophaaldienst van BeneluxVet de inzameling in Nederland en België. Volgens een vast ophaalschema, afgestemd op het verbruik van de klant. Op deze manier wordt uw emballage altijd precies op tijd omgeruild, zodat u altijd over voldoende nieuwe afstortcapaciteit beschikt.

Wet- en regelgeving

Naast de (vrijwillige) ISO-certificering voldoet BeneluxVet uiteraard ook aan alle wettelijke verplichtingen. Relevante wetgeving is onder meer het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA). In verband met de RIA vereist de overheid een zogeheten VIHB-vermelding. Hierbij wordt het bedrijf getoetst op onder meer betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid.
BeneluxVet is VIHB-geregistreerd onder nummer FL504880VIHX. In België voldoet BeneluxVet aan de reglementeringen en decreten van de OVAM. Tevens beschikt BeneluxVet in België over een Valorfrit erkenning.

U heeft direct voordeel van deze registraties, want hierdoor wordt uw eigen afvalboekhouding een stuk eenvoudiger. BeneluxVet verstrekt namelijk bij het ophalen van uw vet een gedetailleerde specificatie, met onder meer hoeveelheid, soort en herkomst. Zo kunt u te allen tijde met officiële documenten aan de autoriteiten verantwoording afleggen.

Meer over de mogelijkheden voor:

Horeca en grootverbruikers
Levenmiddelenindustrie
Afvalbrengstations