Verwerking van gebruikte frituurvetten en oliën
Bij vrijwel iedere bereiding van voedsel wordt gebruikt gemaakt van vet of olie. De hoeveelheid soorten vetten en olie varieert enorm. De keuze kan regio gebonden zijn vanwege de verkrijgbaarheid of prijs van een specifiek vet of olie. In andere gevallen wordt de keuze bepaalt door de receptuur van het betreffende gerecht. Een gemeenschappelijke factor bij alle soorten is dat ze een natuurlijke oorsprong hebben. Bij de meeste consumenten en professionele gebruikers is wel bekend dat de gebruikte frituurvetten/bakolie herbruikbaar zijn voor andere toepassingen. Maar wat er mee gebeurt en waar het voor gebruikt wordt is vaak onbekend.

Wet- en regelgeving bij inzameling
Voor het inzamelen van gebruikt frituur en bakvet moet de inzamelende partij over een vergunning beschikken. In Nederland is dat het zogenaamde VIHB nummer en in België wordt dit geregeld door onder andere de OVAM. Tevens moet de inzamelaar over een ISCC of RedCert certificaat beschikken om het ingezamelde materiaal te kunnen gebruiken voor het maken van biobrandstof. Op onze pagina “vergunningen” vindt u deze certificaten.

Waarom hergebruik?
In eerste instantie is inzamelen van deze gebruikte vetten en olie een enorme kostenbesparing voor gemeenten en waterzuiveringen. Vaak wordt het gebruikte frituur en bakvet door de riolering verwijderd. Zolang het materiaal nog enigszins warm is vloeit het wel weg. Maar zodra het “koud” wordt (beneden 25gr) gaat het materiaal stollen of wordt het stroperig. Het vet propt zich op in de riolering en op termijn kunnen daar verstoppingen en grote schades door ontstaan.

 

 

Als het gebruikte vet in de waterzuivering terecht komt, ontstaat een vergelijkbaar probleem. Naast de verstopping gaan ook de bacteriën die het water zuiveren dood door de overmatige hoeveelheid olie en vet. Zonder dat we het beseffen brengen we dus veel schade toe aan ons riolering systeem en onze waterzuivering van onze eigen straat en woonplaats.

 

 

 

Door gebruikt frituur en bakvet te recyclen, ontstaat er een materiaalstroom welke voor meerdere toepassingen kan worden gebruikt.

Een aantal toepassingen zijn:

  • Verwerken tot brandstof voor transport; gebruikt frituurvet kan door een raffinageproces worden verwerkt tot bio-diesel. Deze brandstof kan toegepast worden in motoren van groot tot klein. Deze biobrandstof wordt gebruikt voor auto’s, vrachtwagens, schepen en zelfs voor vliegtuigen.
  • Verwerken tot brandstof voor verwarming; de biobrandstof uit gebruikt frituurvet is heel goed toepasbaar voor grotere verwarming installaties. Dit soort verwarming systemen zijn onder andere terug te vinden in de land- en tuinbouw voor onder andere het verwarmen van kassen.
  • Verwerken tot brandstof voor aandrijving; er zijn verschillende industrieën waar aandrijving motoren worden gebruikt. Ook voor dit soort motoren is de biobrandstof bruikbaar
  • Verwerken in cosmetische producten; gebruikte olie en vetten wordt ook als basis grondstof gebruikt bij de productie van allerlei soorten zepen en crèmes.
  • Verwerken tot smeermiddel; voor verschillende toepassingen worden smeermiddelen gebruikt om mechanische bewegingen beter te laten verlopen. Gebruikt frituur en bakvet kan ook voor dit soort smeermiddelen als grondstof worden gebruikt.